АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМАТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ


АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМАТИКА ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ ІНФОРМАТИКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПОЗАШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.
Марія Наумчук, керівник Школи інформатики 
Рівненського Палацу дітей та молоді. Яке значення має інформація в сьогоднішньому світі?
Відповіддю на це риторичне питання може служити фактор розповсюдженості приватних комп’ютерів, під’єднаних до всесвітньої мережі. Яка вікова категорія займає лідируючу позицію в користуванні мережею Internet? Звичайно – молодь! Чи високою є потреба в знаннях обдарованої молоді? Так! Чи може школа повністю забезпечити цю потребу? Звичайно – ні! Особливо, коли знання носять спеціальний характер.
Чи мають молоді люди достатньо часу і можливостей для відвідування додаткових навчальних курсів, особливо, коли складно серед них обрати потрібні та дієві?
Ось тут і стає в нагоді ще недостатньо розвинутий в нашій системі освіти напрямок – дистанційне навчання, яке дає змогу не лише підібрати потрібну навчальну програму, а й обрати серед запропонованих ту, що найкраще реалізує потреби тієї чи іншої безперечно обдарованої особи. А також допоможе підготуватися до самостійного пошуку, опрацювання та засвоєння інформації.
А особливого значення на даному етапі розвитку освіти дистанційне навчання набуває в умовах позашкільної освіти, яка надає можливість здобувати допрофесійну профільну підготовку  та початкову профільну освіту самостійно. Дана форма навчання дисциплінує учнів, стимулює їх саморозвиток та самореалізацію, що, в свою чергу, сприяє успішній соціалізації молоді.
Оскільки дистанційне навчання в позашкіллі лише набирає обертів, підхід до його організації повинен бути уважний і дещо обережний. Тобто дистанційне навчання, на мою думку, не повинно та й не може замінити повноцінні заняття в присутності педагога, а може носити лише допоміжний, стимулюючий характер, або використовуватись як основне в умовах неможливості доступу учня до основного процесу навчання.
В Школі інформатики Рівненського міського Палацу дітей та молоді таке навчання пропонується на вищому рівні  (на рівні спеціалізації), коли учні вже оволоділи базовими знаннями, а також отримали основні базові компетенції з обраної спеціалізації і готові до підготовки та реалізації самостійних проектів (див схему1).
Реалізація дистанційного навчання відбувається на певному етапі профільного навчання, достатньому для переходу на дистанційне (зазвичай це планується на друге півріччя річного курсу спеціалізації), за згодою сторін (викладач - учень) обирається тема та форма виконання самостійного проекту. Після чого за узгодженим планом учень поетапно готує та реалізує задумане і надсилає викладачу проміжні результати для перевірки та корегування. Отримуючи відповідь він продовжує роботу, рухається до фіналу.
Треба зауважити, що така форма роботи може не носити виключно дистанційний характер, а включати в себе й індивідуальні консультації за потребою. Це буває вкрай необхідно для емоційного контакту учня і педагога, особливо в підлітковому віці, на який і розрахований навчальний курс Школи інформатики ПДМ.
Особливого значення дистанційна форма навчання набуває в умовах завантаженості дітей в загальноосвітніх навчальних закладах закладах, а особливо в великих містах або селищах, віддалених від центрів позашкільної освіти. Це значно заощаджує час дітей, знижує психоемоційне напруження зумовлене навчанням,  вивільняє дитину для прогулянок на свіжому повітрі, або фізичних вправ, зміни видів діяльності, що є вкрай необхідно підліткам у наш час тотальної інформатизаціїї.
Перспективу розвитку дистанційного навчання  Школи інформатики педагогічний колектив вбачає і в  організації такого типу навчання для дітей з особливими потребами, які не мають змоги відвідувати заняття  в ПДМ. Це навчання, з нашого погляду, повинно носити більш глобальний та системний характер і охоплювати не лише дітей, які навчаються на вищому рівні, а й на основному (Базовому курсі).  Для цього необхідно готувати інтерактивні заняття, відео-уроки, on-line тестування тощо, які дадуть змогу зробити навчання наочним і цікавим. Важливою особливістю є те, що готуючи та презентуючи дані уроки як залікові проекти з «Мультимедійному курсу», учні отримують досвід соціальної практики.
Отже дистанційне навчання, як складова навчально-виховного процесу позашкільного закладу нового типу, носить незаперечний характер і має значну кількість переваг над традиційною стаціонарною формою навчання і потребує уважного підходу і клопіткої праці педагога, особливо на етапі становлення даної форми позашкільної освіти.

На завершення хочеться нагадати вислів Девіда Керра, президента Southland Polytechnic: «У школах учителі стануть менеджерами навчання, а учні – їхніми клієнтами, так як сьогодні ми стаємо клієнтами працівників чи фахових консультантів». «А дистанційне навчання в цьому процесі займе провідну роль» – хочеться добавити від себе.

Немає коментарів:

Дописати коментар