Програма курсу "МУЛЬТИМЕДІЙНІ СИСТЕМИ ТА КОМП‘ЮТЕРНА ГРАФІКА"

І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Сучасний розвиток техніки загалом та комп’ютерної техніки зокрема передбачає підвищення рівня умінь та навичок учнів у володінні технікою та новими технологіями отримання, побудови та обробки зображень, звуку, їх поєднання. Подібний курс дає змогу молоді впевнено почувати себе в еволюціонуючому світі, грамотно представляти свої знання у вирішенні та виконанні завдань мультимедійного напрямку та створити власний конкурентноздатний мультимедійний продукт.

Мета курсу:
- Ознайомлення слухачів з особливостями нових мультимедійних технологій у сучасному житті;
- Формування методів розробки та підходів до створення мультимедійних проектів;
- Поглиблене вивчення Інтернет технологій (Adobe Photoshop, web-програмування).

Завдання курсу:
- Розвивати творчу самостійну особистість, готову діяти в умовах ринкової економіки;
- Сформувати знання, вміння та навички необхідні для раціонального використання засобів сучасних інформаційних технологій при розв’язанні задач, пов’язаних з обробкою та представленням інформації в динамічному, яскравому та цікавому вигляді;
- Вивчити основні принципи і технологічні особливості створення веб-сторінки, структури мови програмування HTML, створення графічного проекту веб-сторінки, підготовки та обробки зображень; вивчення основ веб дизайну;
- Сприяти естетичному розвитку молоді.

Даний курс включає роботу в мережі Інтернет.

Мета курсу досягається через ознайомлення з сучасними професійними пакетами програм для обробки графічної інформації (Adobe Photoshop, CorelDraw), роботу з технічними засобами створення та вводу цифрової фотографії (цифровий фотоапарат та сканер), знайомство з програмами для перегляду та первинної обробки звуку та відео та набуття навичок роботи з ними.

Даний курс розрахований на один рік навчання.
Курс передбачає проведення лекційних, лабораторних, практичних та індивідуальних занять під керівництвом педагога; самостійну роботу над власними проектами, що забезпечує комплексне застосування набутих знань та навичок.

ІІI. ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. Вступ. Мультимедійні технології. Можливості, цілі, завдання. Планування мультимедійного проекту.
• Поняття мультимедії, мультимедійних пристроїв та технологій.
• Огляд програмного забезпечення для реалізації мультимедійних проектів.
• Приклади готових презентацій, відео та ін. мультимедійних проектів.
• Планування мультимедійного проекту.

2. Принципи дизайну.
• Поняття дизайну та стилю.
• Структура та навігація в гіпермедіа.
• Ефективне використання шрифтів. Робота з ілюстраціями.
• Управління кольором. Види та призначення кольорових моделей.
• Кольорова композиція презентації, засоби гармонізації композиції в презентації.
• Композиційне оформлення елементів мультимедійного проекту.
• Використання художніх прийомів для залучення уваги до ключових моментів проекту.
• Ефективне використання відео та звуку в проектах.
3. Векторна та растрова графіка. Особливості растрової та векторної графіки при підготовці мультимедійних проектів.

3.1. Векторна графіка
Теоретичні основи. Координати та вектори
Усунення контурних нерівностей (згладжування)
Геометричні фігури (криві, траєкторії, штрихування та заповнення)
Перетворення та фільтри
Тривимірна графіка. Візуалізація.
3.2. Растрові зображення.
Роздільна здатність.
Стиснення зображень.
Перетворення зображень (Вибір, маски та альфа-канали. Точкова обробка пікселів. Пакетна обробка пікселів.). Геометричні перетворення.
3.3. Векторна та растрова графіка.
Поєднання векторної та растрової графіки.
Файлові формати: растрові, векторні та універсальні.
Оптимізація графіки для WEB.
3.4. Імпорт/експорт графіки.
Імпорт графічних зображень в мультимедійний проект.
Підготовка та експорт графічних зображень для відео та презентацій.

4. Динамічний HTML. Каскадні таблиці стилів та їх застосування.
4.1. Компоненти динамічного HTML-документу Каскадні таблиці стилів.
Java Script.
4.2. Використання каскадних таблиць в HTML-документі
Вбудовування CSS в документ.
Селектори, псевдокласи.
Модель форматування.
Властивості форматування елементів (шрифтів, кольору, фону).
Форматування тексту.

5. Звук. Відео. Обробка відео та звуку для мультимедійних проектів.
5.1. Звук.
Природа звуку.
Оцифровка звуку.
Формати звуку(MP3, формати потокового аудіо).
Стиснення звуку (стиснення мови, стиснення на основі сприйняття).
5.2. Відео.
Оцифровка відео.
Потокове відео.
Стандарти відео (стандарти аналового та цифрового відео, DV та MPEG).
Введення в стиснення відео(кодеки мультимедіа, порівняння кодеків).
5.3. Обробка звуку.
Запис та імпортування.
Редагування звуку та ефекти.
5.4. Редагування та компоновка відео.
Редагування фільмів та відео.
Редагування та компоновка цифрового відео.
Підготовка відео до мультимедійної доставки.
5.5. Об’єднання звуку та зображення.
Технічні можливості та програмне забезпечення об’єднання звуку та зображення.

Діагностика успішності реалізації програм. Для перевірки якості засвоєння теоретичного матеріалу даного курсу з учнями проводиться поточне опитування по базовим поняттям, а також пропонується комп’ютерне тестування. Для реалізації знань, умінь і навичок кожен учень розробляє власний мультимедійний проект. Робота над проектом ведеться поетапно у відповідності до вивчених тем.


№ з/п

Тема

Кількість годин

всього

теоретичних

практичних

1.      

Введення в мультимедіа. Можливості, цілі, завдання.

Планування мультимедійного проекту.

6

4

2

2.      

Принципи дизайну.

6

4

2

3.      

Векторна та растрова графіка.

Особливості растрової та векторної графіки при підготовці мультимедійних проектів.

28

8

20

4.      

Динамічний  HTML. Каскадні таблиці стилів та їх застосування.

12

4

8

5.      

Звук. Відео.

Обробка відео та звуку для мультимедійних проектів.

14

4

10

 

Всього:

66

24

42
Немає коментарів:

Дописати коментар